This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

Straatracen

42 Straatracen Geplaatst op: 2005-04-18 16:37:36   Hits: 456

Inleiding
Sinds de lente- en zomermaanden van 2002 is de openbare weg regelmatig het decor van illegale straatraces. Daarbij vallen gewonden en zelfs doden. Politie en justitie treden sindsdien hard op en het Openbaar Ministerie kondigt een zero-tolerance-beleid aan. In de zomermaanden van 2002 komen de eerste verdachten voor de rechter. In de meeste zaken volgt een veroordeling. De straffen bestaan vaak uit een fikse geldboete, een ontzegging van de rijbevoegdheid gedurende enige maanden en soms uit verbeurdverklaring van de auto. In 2003 zijn er een aantal legale straatrace-evenementen gehouden op de circuits van Zandvoort en Assen. Ook werpt de 'zero-tolerance' aanpak vruchten af. Het aantal illegale straatraces neemt af, maar de openbare weg is nog niet verlost van dit fenomeen.

Please log in or register for free to comment!

Category: